MANILA LOTERYAManila Loterya

Sun Plaza Building
1509 Princeton Street
Shaw Boulevard
1553 Mandaluyong City, Philippines
Phone: +632 650 00 88


PAHUSAY SA BILANG PILIPINAS
Ang bawat pagtatangka ay ginawa upang matiyak na ang impormasyong ipinapakita sa website na ito ay tumpak. Gayunpaman, sa kaganapan ng anumang mga pagkakaiba, ang mga opisyal na rekord na pinapanatili ng Manila Loterya ay mananaig.
Walang balak ang Manila Loterya para sa anumang impormasyon na nilalaman sa website na ito upang magamit para sa iligal na layunin. Ang impormasyon sa site na ito ay para sa mga layunin ng balita at libangan lamang.
Dapat na hindi bababa sa 18 taon o mas matanda upang maglaro.
COPYRIGHT @ 2017. PHILIPINE LOTTERY. ALL RIGHTS RESERVED